ramblings

Väst-Sverige, bäst-Sverige?

Nej, så långt är jag inte beredd att sträcka mig. Förmiddagens cykeltur från Åkersberga till jobbet i Uppsala visade Roslagen från sin vackraste sida. Här är jag född och här vill jag leva.

På nästa helt otrafikerade landsortsvägar lyssnade jag (ena örat bara) på lysande podcaster. Först intervjuades Magnus Björsne från AstraZeneca BioVentureHub, om hur man skapar miljö/förutsättningar för innovation. Under hans ledning har skapats något unikt bra och svenskt, med potential för spridning till fler svenska industri-grenar, och kanske även internationellt? Magnus är en underbar berättare, som jag hade förmånen att besöka och resonera med för ett par år sedan medan jag fortfarande var på Vinnova. Lyssna gärna du också!

Magnus Björsne är VD för BioVentureHub som är ett dotterbolag till Astra Zeneca. BioVentureHub var den första ”företagsinkubatorn” i Sverige och i denna episod berättar Magnus om uppbyggnaden av den och varför Astra Zeneca valde att starta verksamheten. Egentligen är termen företagsinkubator inte en rättvisande beskriving av Bioventurehub, snarare är det en helt ny fusion av inkubator, accelerator och innovationsmiljö som möjliggör innovation i samverkan med startups och forskare inom life-science området!”

[https://overcast.fm/+EnY7qYKso]

Sedan vad det dags för djupa insikter i Solcellskollens podcast [https://overcast.fm/+J8JowfKkI], som i dagens avsnitt intervjuade John Holmberg som pratar om bland annat sitt professorsämne ‘samhällstransformationer, inom fysisk resursteori’

”… tillsammans med Chalmersprofessorn John Holmberg en bredare ansats och pratade om hur vi ställer om hela samhället mot hållbarhet.

Sedan 90-talet har John funderat på vad som krävs för att vi ska komma till bukt med de hållbarhetsutmaningar som vi står inför. Som doktorand och sedermera professor utvecklade han principer för vad en hållbar utveckling är (som fick stor spridning genom Det naturliga steget). Han blev sedan vicerektor i hållbar utveckling på Chalmers. Och i nuläget ägnas tiden åt att forska på själva omställningen — alltså de mekanismer som gör att nya tekniska och sociala system kan växa fram i samhället.

I avsnittet kom vi även in på varför Elon Musk och Electrolux är bra exempel på hur man först tänker sig en hållbar framtid och sen agerar därefter, inkluderande klimatpolitik, och hur vi kan komma till bukt med flygets utsläpp.”

En väst-kustare till? Ja! Tack för att ni resonerade så vist under min cykeltur.

ramblings

Patent?

The significance of a new idea usually cannot be known when it is first developed, because much of that significance depends on subsequent developments, both technological and economic. The upshot is that many good ideas are patented that never actually turn out to be worth anything.

 – Jaffe & Lerner IEEE Spectrum 12/04

ramblings

…imprecise and still be understood

slackhq.com/programmer-and-author-ellen-ullman-on-why-hackers-need-the-humanities

Slack: Since you write both computer code and words, how do you view the differences between these types of languages?

Ullman: Code is expressive in own way. There are such things as elegant, beautiful algorithms. Code performs; it operates. Its meaning is what it does, what it accomplishes.

With writing, you never really know if it works as there’s no compiler to test it. But language can be indistinct — non-grammatical, or in another dialect — and we can still understand its meaning. The beauty of language is that we can be imprecise and still be understood

lästips

Hilarious traffic patterns

More developed examples: vehicle displays and engagement with people in close proximity via social media; tightly choreographed driving to wow the audience. Already visible in a crude form in Tokyo, this will become more nuanced and globally mainstream. While ad agencies looking for an edge will get away with ConvoyAds for a while, in a race to the bottom, they will be rapidly become a social nuisance. However, over time the local authority’s own urban sensing platforms will allow them to leverage retroactive fines to the advertisers based on annoyance/engagement, creating a viable ad platform.

read more here.

lästips

Scaling of Atypical Knowledge Combinations in American Metropolitan Areas from 1836 to 2010: Economic Geography: Vol 0, No 0

Cities are epicenters for invention. Scaling analyses have verified the productivity of cities and demonstrate a superlinear relationship between cities’ population size and invention performance. However, little is known about what kinds of inventions correlate with city size. Is the productivity of cities only limited to invention quantity? I shift the focus on the quality of idea creation by investigating how cities influence the art of knowledge combinations.
— Read on www.tandfonline.com/eprint/B776YCh9hQvsbAZBrJvT/full

ramblings

Hello. I am an irate…

Rereading the classic Sorting things out / Classification and it’s consequences. 

”He called the airline desk, and in a calm tone of voice, said, ”Hello, my name is Howard Becker and Im an irate. Can you help me with this ticket?” The clerk began to sputter, ”How did you know that word?!!” Becker had succeeded in unearthing a little of the hidden classificatory apparatus behind the scenes at the airline. He notes that the interaction after this speeded up and went particularly smoothly.”

lästips · strategi

Sorting things out – classification and its consequences

Our lives are henged round with systems of classification, limned by standard formats, prescriptions, and objects. Enter a modern home and you are surrounded by standards and categories spanning the color of paint on the walls and in the fabric of the furniture, the types of wires strung to appliances, the codes in the building permits allowing the kitchen sink to be properly plumbed and the walls to be adequately fireproofed. Ignore these forms at your peril � as a building owner, be sued by irate tenants; as an inspector, risk malpractice suits denying your proper application of the ideal to the case at hand; as a parent, risk toxic paint threatening your children.

To classify is human. Not all classifications take formal shape or are standardized in commercial and bureaucratic products. We all spend large parts of our days doing classification work, often tacitly, and make up and use a range of ad hoc classifications in order to do so. We sort dirty dishes from clean, white laundry from colorfast, important email to be answered from e-junk.

Finner anledning att läsa om denna pärla. Slår mig i eftermiddag att digitalisering är att mappa något analogt till diskreta kategorier. Alltså är denna bok (https://www.ics.uci.edu/~gbowker/classification/) helt applicerbar 15+ år efter sin utgivning, när det är ‘bra’ att digitalisera allt.