Communicating the coronavirus crisis | plus.maths.org

Short of citing the entire article, I just quote this essential early part. But do go read the whole piece. It is important now, and in the future, for anyone with any level of power.

The first thing is that you should be communicating a lot, consistently and with trusted sources. You have to be open and transparent. You have to say what you do know and then you have to say what you don’t know. You have to emphasise, and keep emphasising, the uncertainty, the fact that there is much we don’t know. Then you have to say what you are planning to do and why. Finally, you have to say what people themselves can do, how they should act. The crucial thing to say is that this will change as we learn more.

— Read on plus.maths.org/content/communicating-corona-crisis

Tack till Nicklas för pekaren.

Science doesn’t speak with one voice… nor should it!

…science doesn’t speak with one voice. Instead government advisers have had to deliver evidence-based messages based on complex, incommensurate and sometimes competing data sets and models. Understanding these complexities is important not just to handling the pandemic. It also matters for how we organise research and its interaction with policy in the future. One challenge is to understand how knowledge is often fluid rather than fixed. As new data arrive and competing models seek to describe and predict a fast-changing reality it’s become increasingly clear that the science of Covid-19 is in motion.
— Read on www.researchprofessionalnews.com/rr-news-uk-views-of-the-uk-2020-3-coronavirus-response-shows-science-in-motion/

So incredibly well phrased. Not surprisingly at all, from the pen of Geoff Mulgan, my former-Nesta hero.

Svanen som inte var svart

Taleb har en stil jag inte uppskattar. Men sättet han tänker är det inte fel på, i min värld. Speciellt inte idag. Jag har fortfarande två njurar, och otroligt glad att jag inte är tungt belånad. Välsignad av att bo i litet hus med en trädgård att få.luft och påta runt i under den svåra period vi hanterar tillsammans. Vad som kommer efter – kan strukturerna förbättras? ‘Most definitely.’

link.medium.com/yZps34vQb5

Peter Wolodarski: Inget modernt samhälle kan tolerera massdöd

Valet mellan hälsan och ekonomin är förenklat. En god folkhälsa är en förutsättning för en god ekonomi och vice versa. Vi måste rädda båda. Den svenska ekonomin är extremt beroende av omvärlden, vi kan inte undvika en recession eller en depression genom att agera annorlunda än andra.

Så starkt. Precis min åsikt. Vi kan inte ducka, vi kan inte välja. Vi är, kanske till och med mer än andra, en del av världen.

Med lite utrymme för omdöme, på slutet

www.morganstanley.com/im/publication/insights/articles/bin-there-done-that_us.

Research has found that one way to increase the acceptance of algorithms is to allow humans to adjust the final answer just a bit.44 Daniel Kahneman calls this “disciplined intuition.”45 The idea is to approach a problem systematically and then give your own judgment or intuition a role in the final decision. The evidence shows that allowing that wiggle room improves the overall quality of the decision.

Så tänkte och agerade jag kring processen ”bedöma ansökningar inom ett program” under mina 9år på Vinnova. Strikt algoritmisk process men lite utrymme för omdöme ‘på slutet’. Alltid transparent inom gruppen som beredde beslut.

Big SUVs?

I found this writing hilarious in the best way. Hope I never find myself having to or, God forbid, choosing to SUV. Hope my SUV riding brothers don’t read this, for the sake of, family?

”Who has been buying SUVs since automakers turned them into family vehicles? They tend to be people who are insecure and vain. They are frequently nervous about their marriages and uncomfortable about parenthood. They often lack confidence in their driving skills. Above all, they are apt to be self-centered and self-absorbed, with little interest in their neighbors or communities.”
— Read on daringfireball.net/linked/2020/02/06/who-buys-big-suvs

System, Ingelstams bibel

”Den konkreta forskning som utförs i dag är emellertid ofta omedveten om det större systemanalytiska landskap som den rör sig i, liksom om analysens och systemtänkandets historia. Forskaren vet ofta lite om vilka teorier och metoder som finns att tillgå. Han har endast tagit del av ”system”-tänkande inom den egna disciplinen, i olyckliga fall endast som tredje- eller fjärde- handskunskap i förhållande till originaltankarna. Detta kan leda till mindre lyckade uppläggningar av den egna forskningen. En vanlig sådan är att man slaviskt förlitar sig på vissa färdiga (ibland datoriserade) modeller. En annan är att man alltför snabbt och tanklöst ansluter sig till en ”skolbildning” av stark lyskraft – men som kanske inte alls är den mest adekvata för pro- blemet. Inte så sällan kan en ”systems approach” stanna vid ett antal (i sig själva relativt harmlösa) språkliga besvärjelser.”

Läser om. Ladda ned eller beställ från Energimyndighetens förlag.