Hello. I am an irate…

Rereading the classic Sorting things out / Classification and it’s consequences. 

”He called the airline desk, and in a calm tone of voice, said, ”Hello, my name is Howard Becker and Im an irate. Can you help me with this ticket?” The clerk began to sputter, ”How did you know that word?!!” Becker had succeeded in unearthing a little of the hidden classificatory apparatus behind the scenes at the airline. He notes that the interaction after this speeded up and went particularly smoothly.”

Sorting things out – classification and its consequences

Our lives are henged round with systems of classification, limned by standard formats, prescriptions, and objects. Enter a modern home and you are surrounded by standards and categories spanning the color of paint on the walls and in the fabric of the furniture, the types of wires strung to appliances, the codes in the building permits allowing the kitchen sink to be properly plumbed and the walls to be adequately fireproofed. Ignore these forms at your peril � as a building owner, be sued by irate tenants; as an inspector, risk malpractice suits denying your proper application of the ideal to the case at hand; as a parent, risk toxic paint threatening your children.

To classify is human. Not all classifications take formal shape or are standardized in commercial and bureaucratic products. We all spend large parts of our days doing classification work, often tacitly, and make up and use a range of ad hoc classifications in order to do so. We sort dirty dishes from clean, white laundry from colorfast, important email to be answered from e-junk.

Finner anledning att läsa om denna pärla. Slår mig i eftermiddag att digitalisering är att mappa något analogt till diskreta kategorier. Alltså är denna bok (https://www.ics.uci.edu/~gbowker/classification/) helt applicerbar 15+ år efter sin utgivning, när det är ‘bra’ att digitalisera allt.

Opinion | Why Ralph Northam Should Not Resign – The New York Times

Should we judge people only by their most shameful moments?
— Read on www.nytimes.com/2019/02/08/opinion/northam-virginia-governor-racism.html

Visa kommentarer. Jag förstod länge inte EUs ‘Right to be forgotten’, och framför allt det sätt det synbarligen implementerades i Tyskland, men när jag läst denna krönika framstår det mer rimligt, att det kanske inte är orimligt att…

Framför allt måste vi väl som samhälle prata om hur vi ska förhålla oss till sådant som hände länge sedan i en annan tid. Som krönikören avrundar. Om vanliga människor ens ska överväga politiskt engagemang är det av avgörande vikt hur vi tillsammans resonerar och bedömer.

Jag skulle inte önska att politiken enbart befolkades av renrumsuppfödda politikbroilers helt utan annan yrkesutbildning eller livs-erfarenhet. Jag tror de flesta är med mig där. Då måste vi också vara rimliga i vår bedömning där dreven drar igång.

Först läser man rubriken. Sedan tittar man på bilderna.

Bildtexterna kan också suga in en potentiell läsare. Innehållsförteckningen, om det är en längre text. Avslutningen, slutsatser och rekommendationer, de läser man kanske först.

Sara Granérs bilder är utan tvekan den största och första behållningen för mig, av rapporten: ”Forskare visar på framtider bortom BNP-tillväxt – Bortom BNP-tillväxt”
— Read on bortombnptillvaxt.se/nyheter/nyheter/forskarevisarpaframtiderbortombnptillvaxtlasslutrapportenhar.5.72aeb1b0166c003cd0d1cff.html

En klassiker

Kan en byråkratrapport få klassikerstatus? Ja. Utan tvekan. Kågeson och Berggrens från sept 2017 förtjänar epitetet. Läser om delar idag när @kulindaniel på PowerCircle släppt rapport (https://infogram.com/elbilslaget-2018-1h1749rjvkrq4zj) om hur elbilsutvecklingen ser ut och skulle kunna komma att se ut på lite sikt.

www.transportenvironment.org/publications/speeding-european-electro-mobility

”…comprehensive analysis of benefits and challenges for Europe to electrify its vehicle fleet.

Läs du också!

5G: if you build it, we will fill it — Benedict Evans

This is the great thing about the decentralized, permissionless innovation of the internet – telcos don’t need to decide in advance what the use cases are, any more than Intel had to decide what the use cases for faster CPUs would be.
— Read on www.ben-evans.com/benedictevans/2019/1/16/5g-if-you-build-it-we-will-fill-it

Ben is not a telecoms analyst anymore. He has a different perspective. Thinks in ways that resonate with how I tick. Great stuff.