System, Ingelstams bibel

”Den konkreta forskning som utförs i dag är emellertid ofta omedveten om det större systemanalytiska landskap som den rör sig i, liksom om analysens och systemtänkandets historia. Forskaren vet ofta lite om vilka teorier och metoder som finns att tillgå. Han har endast tagit del av ”system”-tänkande inom den egna disciplinen, i olyckliga fall endast som tredje- eller fjärde- handskunskap i förhållande till originaltankarna. Detta kan leda till mindre lyckade uppläggningar av den egna forskningen. En vanlig sådan är att man slaviskt förlitar sig på vissa färdiga (ibland datoriserade) modeller. En annan är att man alltför snabbt och tanklöst ansluter sig till en ”skolbildning” av stark lyskraft – men som kanske inte alls är den mest adekvata för pro- blemet. Inte så sällan kan en ”systems approach” stanna vid ett antal (i sig själva relativt harmlösa) språkliga besvärjelser.”

Läser om. Ladda ned eller beställ från Energimyndighetens förlag.

Hilarious traffic patterns

More developed examples: vehicle displays and engagement with people in close proximity via social media; tightly choreographed driving to wow the audience. Already visible in a crude form in Tokyo, this will become more nuanced and globally mainstream. While ad agencies looking for an edge will get away with ConvoyAds for a while, in a race to the bottom, they will be rapidly become a social nuisance. However, over time the local authority’s own urban sensing platforms will allow them to leverage retroactive fines to the advertisers based on annoyance/engagement, creating a viable ad platform.

read more here.

Scaling of Atypical Knowledge Combinations in American Metropolitan Areas from 1836 to 2010: Economic Geography: Vol 0, No 0

Cities are epicenters for invention. Scaling analyses have verified the productivity of cities and demonstrate a superlinear relationship between cities’ population size and invention performance. However, little is known about what kinds of inventions correlate with city size. Is the productivity of cities only limited to invention quantity? I shift the focus on the quality of idea creation by investigating how cities influence the art of knowledge combinations.
— Read on www.tandfonline.com/eprint/B776YCh9hQvsbAZBrJvT/full

Sorting things out – classification and its consequences

Our lives are henged round with systems of classification, limned by standard formats, prescriptions, and objects. Enter a modern home and you are surrounded by standards and categories spanning the color of paint on the walls and in the fabric of the furniture, the types of wires strung to appliances, the codes in the building permits allowing the kitchen sink to be properly plumbed and the walls to be adequately fireproofed. Ignore these forms at your peril � as a building owner, be sued by irate tenants; as an inspector, risk malpractice suits denying your proper application of the ideal to the case at hand; as a parent, risk toxic paint threatening your children.

To classify is human. Not all classifications take formal shape or are standardized in commercial and bureaucratic products. We all spend large parts of our days doing classification work, often tacitly, and make up and use a range of ad hoc classifications in order to do so. We sort dirty dishes from clean, white laundry from colorfast, important email to be answered from e-junk.

Finner anledning att läsa om denna pärla. Slår mig i eftermiddag att digitalisering är att mappa något analogt till diskreta kategorier. Alltså är denna bok (https://www.ics.uci.edu/~gbowker/classification/) helt applicerbar 15+ år efter sin utgivning, när det är ‘bra’ att digitalisera allt.

5G: if you build it, we will fill it — Benedict Evans

This is the great thing about the decentralized, permissionless innovation of the internet – telcos don’t need to decide in advance what the use cases are, any more than Intel had to decide what the use cases for faster CPUs would be.
— Read on www.ben-evans.com/benedictevans/2019/1/16/5g-if-you-build-it-we-will-fill-it

Ben is not a telecoms analyst anymore. He has a different perspective. Thinks in ways that resonate with how I tick. Great stuff.

Våra kollegor på Arbetsliv…

Vinnova stödjer bloggen Innovation Management. Idag på morgonen, den 4 maj, introducerar de en serie artiklar där de knyter samman praktik och teori. Karin Wall skriver: ”IM Feature article is a clear connection between theory and best practice, i.e. how the knowledge, theory (method, strategy, etc.) have been applied and also how the knowledge presented in the article can be used by the reader”.

Den första artikeln handlar om ‘User Innovation in services‘ – nästan precis vad jag bloggade om för en lite stund sedan. Se där! Läs!

/peter

Update: Denna publicerades tidigare på en annan blogg, men där passade den inte längre. Och, ska noteras, jag jobbar alltså på Vinnova, men uttalar mig på intet sätt, i detta forum eller någon annan stans, för Vinnovas räkning. Om jag inte explicit säger så, dvs. Vilket jag nog inte kommer göra någonsin, då jag inte jobbar på V:s kommunikationsavdelning.