Spotted in the wild…

This morning on the commuter train, I overheard a teenage daughter calling out to her mother (sitting a few seats away):

”Mom, I got this offer for 50kr at Twilfit, what’s this, should I click the link?”

Her mom, who is one of my neighbours and was sitting across from me, hesitated and then said ”No, don’t, sounds scary.”

I hesitated, but then decided to break the silence an volunteer a suggestion ‘It’s safe, sounds safe, let her have it’. The mom decided to trust me on this and changed the recommendation to her daughter who promptly clicked the link and was off investigating the Wrapp ecosystem with the friends that surrounded her at the train.

Meanwhile, her mom and I had started talking, me explaining the Wrapp concept and her extrapolating into possible good and bad use cases, shaming among the teenage crowd who live by shopping and giving each other gifts. Who’ll get the biggest gift? What girl will be shamed by getting a Clas Olsson gift, or no gift at all? And me trying to recount the logic as explained by Wrapp customers on stage at Wrapp HQ one week earlier as their recent investment was announced.

It was the first time I heard of Wrapp in the wild. A taste of how successful the app/the concept might become among its core audience, and how its ‘use’ might have more layers that the accounting logs say to Wrapp staff and/or Twilfit marketing department might see. Anthropologists needed here, in the not so distant future?

Speculating further.. But it was a first ”in the wild” sighting of a new wrapp/app/phenonena, and as such it needs to be recorded here or somewhere. I think. History is important.

Solen lyser mer än den värmer

Kören samlades i Österåkers kyrka i eftermiddags, för repetition tillsammans med kammarkör och solister för första gången. Under repetitionens första timme satt vår dirgent Urban upplyst av en solstrimma. Senare, efter en kort fruktpaus var det Nina och Pias tur att lysa där i den solstrimma som faller in genom vår kyrkas västfönster.

I morgon har vi sommartid och solen står, cirka, på samma ställe som idag, en klock-timme senare, liksom, tre istället för två. Tur då att vi (gen)repar senare i morgon, timmarna före konsert (börjar 18!) istället för mitt på dagen som idag.

Vem skiner solen på under genrepet?

Det lät visst ganska bra. Jag står lite ensamt till i den blandade uppställning vi valt för denna musik, långt bak på en kant. Har inte perfekt ljudbild för mig, men bra helhet alltså. Jag får skärpa mig extra helt enkelt. Ska bli kul att konsertera i morgon!

Mer om trafikläget vid Österskärsskolan

Det kommer mer information om trafiksituationen kring skolan, och jag avvaktar med min skämsvägg, planerar att gå på vägföreningens möte och rösta rätt etc. Applåder till de som jobbar hårt i trafikgruppen. Har denna någon annan informationskanal än hembrev via lärarna? Är denna informaton (nedan) känslig på något sätt, att jag inte borde dela mig här (som jag nu faktiskt gör utan att fråga om lov)?

Allt gott, tills vi hörs igen,
/Peter

”Info om trafikläget till Österskärsskolans föräldrar:

Cykelbana på gång – Hopp om ny avlämningsslinga – Enkelriktning i morgonruschen

Här är senaste nytt i cykelbanefrågan:

Tack alla föräldrar som deltog i mejlkampanjen för en cykelbana längs Tunavägen fram till Österskärsskolan i höstas! Vägföreningen fick ta emot 54 mejl och kallade sedan raskt till ett möte med oss i skolans trafikgrupp, rektor och representanter från kommunen.

Vi diskuterade en mängd lösningar. Frågan har ju fler dimensioner än den osäkra cykelmiljön: brist på p-platser, trängsel i slingan, föräldrar som i stället släpper av barn t ex på Stallstigen eller stannar på Tunavägen och gör trafikmiljön osäker. Därför diskuterades ett paket av åtgärder: · Breddning av trottoaren längs Tunavägen från trafikljusen fram till skolan för att få plats med en särskild cykelbana, avskild från biltrafiken. · Byggande av ännu en avlämningsslinga, vid Generalsvägen på Vägföreningens mark, för att avlasta trycket på skolslingan. · Enkelriktning av trafiken på Tunavägen mellan klockan 7 och 9, från Borgvägen fram till Österskärsvägen. Detta krävs för att en cykelbana ska få plats – och för att minska trafiktrycket på denna lilla sträcka. Denna lösning medför att man efter att ha lämnat vid slingan får svänga vänster och ta sig ut ur Österskär via Generalsvägen. (De boende vid Borgvägen kan dock fortsätta att köra som vanligt.) · Uppmaningar till föräldrar att i högre utsträckning låta barnen gå till skolan, arrangemang av ”vandrande skolbussar” o.d. (Detta var den lösning kommunen förespråkade eftersom man helst inte vill skjuta till några pengar.) Detta är förstås bra – men räcker inte som lösning.

Vägföreningen har gjort mätningar för att se om vi hade rätt i vårt påstående att vägsträckan är mycket trafikerad under lämningstider – och uppmätte som mest 103 bilpassager inom sju minuter!

Vägföreningens styrelse har nu planerat in byggande av en gång- och cykelbana, förhoppningsvis med byggstart i sommar! Kors i taket, efter alla dessa år. Detta dock under förutsättning att vägföreningens stämma godkänner förslag och budget. Föreningens stämma hålls den 13 april och alla som bor i Österskär kan komma och rösta!

Däremot har Vägföreningen inte fått några besked från vare sig kommunen eller Armada om de är villiga att delfinansiera. Vi har skickat påtryckningsbrev till ansvariga politiker och tjänstemän.

Skyltar om enkelriktning och påbjuden vänstersväng är beställda och kommer att sättas upp när tjälen gått ur marken.

Ny avlämningsslinga vid Generalsvägen var Vägföreningen först mycket positiv till och planerade byggstart till våren, men har nu börjat bli ”tveksamma till behovet”. Kanske behöver Vägföreningen mer upplysningar från föräldrar om att det finns ett behov? (Mejladressen är: info@osterskarsvagforening.se)

Vi återkommer med mer information så fort vi vet mer – eller om det visar sig att vi behöver mer lobbyhjälp från föräldrakollektivet!

Vänliga hälsningar

Helene Ahlberg, Christofer Poijes och Charlotte Rördam

Trafikgruppen, Österskärsskolans föräldraförening”

Så kallad värdekedja…

Jag är kund till Bahnhof, som hyr fysisk infrastruktur av Österåkers fibernät, som använder Zitius som ‘tjänsteleverantör’. Hm.

Bahnhof driftsstörningar
Zitius hemsida

På den senare url:en behöver Zitius inte skylta med att hela det nät de ‘kör’ är nere. På den tidigare url:en däremot, säger man (på telefon, efter att 46 samtal före mig i kön fått svar) att man ‘skickat ut tekniker’ när man i realiteten eventuellt endast ringt eller tryckt på en knapp, som kommunicerar med zitius. Deras nät är nere ‘i Stockholm’. Hoppas att det är planerad maintenance för att uppgradera till GbEthernet i managementplattformen ute hos Ericcson, som driftar, eller att enabla IPv6, men jag bara hoppas, tror egentligen inte. är bara tacksam att jag har en androidlur via jobbet som jag kan köra wifi-hotspot på under tiden.

/peter 13.37 måndag 7 mars nådens år 2011.

Test post from the iPad

Ok, just need to see how the idea flow might work with the iPad in hand. Also, must understand if I can post to buzz automatically as I publish here?

Picture attached is by dear friend gr and from my recent bachelor party, at northern tip of Arholma. Patrik, and a great champagne, featured.

Over’n’out
P

Våra kollegor på Arbetsliv…

Vinnova stödjer bloggen Innovation Management. Idag på morgonen, den 4 maj, introducerar de en serie artiklar där de knyter samman praktik och teori. Karin Wall skriver: ”IM Feature article is a clear connection between theory and best practice, i.e. how the knowledge, theory (method, strategy, etc.) have been applied and also how the knowledge presented in the article can be used by the reader”.

Den första artikeln handlar om ‘User Innovation in services‘ – nästan precis vad jag bloggade om för en lite stund sedan. Se där! Läs!

/peter

Update: Denna publicerades tidigare på en annan blogg, men där passade den inte längre. Och, ska noteras, jag jobbar alltså på Vinnova, men uttalar mig på intet sätt, i detta forum eller någon annan stans, för Vinnovas räkning. Om jag inte explicit säger så, dvs. Vilket jag nog inte kommer göra någonsin, då jag inte jobbar på V:s kommunikationsavdelning.

Användarcentrerad utveckling – nu även på andra sidan

Under veckan som var anordnade O’Reilly konferensen Gov2.0. En av lanseringarna var speciellt kul att se för mig – platsen ”Citizen-Centered Solutions”. Här försöker man lysa på deltagarna, medborgarna, användarna, och den öppna dialogen… sådant vi på Vinnova, vi i Europa, sedan länge stöttat och ‘gillat’. Vi har Living Labs och mycket mer. Men. Det finns mycket mycket kvar att göra, och mycket att lära av hur de gör på andra sidan Atlanten, speciellt i de demokratiska deltagandeprocesserna.

Update: Denna publicerades tidigare på en annan blogg, men där passade den inte längre. Och, ska noteras, jag jobbar alltså på Vinnova, men uttalar mig på intet sätt, i detta forum eller någon annan stans, för Vinnovas räkning. Om jag inte explicit säger så, dvs. Vilket jag nog inte kommer göra någonsin, då jag inte jobbar på V:s kommunikationsavdelning.

Valtech om Öppna data

Kollegan Peter Krantz på e-delegationen tipsade mig om denna dragning som överskådligt beskriver möjligheterna med öppna data. Tillväxt- och möjlighetsdimensionen är lätt att se. Rekommenderas till alla kollegor!

Kapa kostnader och öka spridningen

/peter

Update: Denna publicerades tidigare på en annan blogg, men där passade den inte längre. Och, ska noteras, jag jobbar alltså på Vinnova, men uttalar mig på intet sätt, i detta forum eller någon annan stans, för Vinnovas räkning. Om jag inte explicit säger så, dvs. Vilket jag nog inte kommer göra någonsin, då jag inte jobbar på V:s kommunikationsavdelning.

Opt-In dystopia

Nicklas Lundblads ”Opt-In Dystopias” är väl ett par veckor gammal vid detta laget men jag hade inte läst än. Nu är det dags – via länk dit och samtal därom i senaste TWIG:

http://wiki.twit.tv/wiki/This_WEEK_in_GOOGLE_39

som pekar på

http://thenextweb.com/socialmedia/2010/04/21/facebook-what-they-announced-at-f8/

som fick mig att än mindre tycka om eller gilla Facebook. Jag hoppade in som hastigast och raderade delar av min profil samt kapade aktiva kopplingar mellan facebook och några andra tjänster jag använder.  Jag läste på vidare på NNSquad hur listmaster Lauren formulerade sig, och jag delar hans syn i detta:

I have a Facebook account.  I don’t use it.  Basically the only
information I’m willing to share with Facebook is my password for
accessing Facebook.  And the only reason I do that is because, uh,
well, I couldn’t log in without it.  Which I rarely bother to do.
(Which reminds me, if you’ve ever tried to ”Friend” me on Facebook,
don’t hold your breath for a response — I routinely ignore everything
Facebook sends out.)

The reason is simple and basic.  I have a fundamental distrust of
Facebook’s ”core values” related to privacy.  At every stage, they’ve
attempted to manipulate rather than treat these issues in an honestly
straightforward manner.

That’s why when it comes to entrusting someone in the Cloud with any
privacy-sensitive data, I’ll take Eric Schmidt over Mark Zuckerberg
any day.

Vad säger ni i frågan?

/peter nõu

Update: Denna publicerades tidigare på en annan blogg, men där passade den inte längre. Och, ska noteras, jag jobbar alltså på Vinnova, men uttalar mig på intet sätt, i detta forum eller någon annan stans, för Vinnovas räkning. Om jag inte explicit säger så, dvs. Vilket jag nog inte kommer göra någonsin, då jag inte jobbar på V:s kommunikationsavdelning.