System, Ingelstams bibel

”Den konkreta forskning som utförs i dag är emellertid ofta omedveten om det större systemanalytiska landskap som den rör sig i, liksom om analysens och systemtänkandets historia. Forskaren vet ofta lite om vilka teorier och metoder som finns att tillgå. Han har endast tagit del av ”system”-tänkande inom den egna disciplinen, i olyckliga fall endast som tredje- eller fjärde- handskunskap i förhållande till originaltankarna. Detta kan leda till mindre lyckade uppläggningar av den egna forskningen. En vanlig sådan är att man slaviskt förlitar sig på vissa färdiga (ibland datoriserade) modeller. En annan är att man alltför snabbt och tanklöst ansluter sig till en ”skolbildning” av stark lyskraft – men som kanske inte alls är den mest adekvata för pro- blemet. Inte så sällan kan en ”systems approach” stanna vid ett antal (i sig själva relativt harmlösa) språkliga besvärjelser.”

Läser om. Ladda ned eller beställ från Energimyndighetens förlag.

Sorting things out – classification and its consequences

Our lives are henged round with systems of classification, limned by standard formats, prescriptions, and objects. Enter a modern home and you are surrounded by standards and categories spanning the color of paint on the walls and in the fabric of the furniture, the types of wires strung to appliances, the codes in the building permits allowing the kitchen sink to be properly plumbed and the walls to be adequately fireproofed. Ignore these forms at your peril � as a building owner, be sued by irate tenants; as an inspector, risk malpractice suits denying your proper application of the ideal to the case at hand; as a parent, risk toxic paint threatening your children.

To classify is human. Not all classifications take formal shape or are standardized in commercial and bureaucratic products. We all spend large parts of our days doing classification work, often tacitly, and make up and use a range of ad hoc classifications in order to do so. We sort dirty dishes from clean, white laundry from colorfast, important email to be answered from e-junk.

Finner anledning att läsa om denna pärla. Slår mig i eftermiddag att digitalisering är att mappa något analogt till diskreta kategorier. Alltså är denna bok (https://www.ics.uci.edu/~gbowker/classification/) helt applicerbar 15+ år efter sin utgivning, när det är ‘bra’ att digitalisera allt.

5G: if you build it, we will fill it — Benedict Evans

This is the great thing about the decentralized, permissionless innovation of the internet – telcos don’t need to decide in advance what the use cases are, any more than Intel had to decide what the use cases for faster CPUs would be.
— Read on www.ben-evans.com/benedictevans/2019/1/16/5g-if-you-build-it-we-will-fill-it

Ben is not a telecoms analyst anymore. He has a different perspective. Thinks in ways that resonate with how I tick. Great stuff.