Geekdoctor hjälper oss planera nivå 0

Amazon backend skalar precis när man behöver. Men kostar premium, och vågar man lita på dess existens in perpetuum? Flera skolor i USA ger studenterna möjlighet att lära sig och designa för Amazons virtuella maskiner, datalager, köer, databas mm.

En datahall med el,kyl,personal,rackspace-försörjning skalar INTE omedelbart. Den som köper kapacitet där har ALLTID för mycket eller för lite kapacitet, och det är på denna mismatch som housing-företagen lever…

Harwards CIO är på andra sidan nätet i denna tennismatch. Han, liksom andra med hans yrke, får skit när man har för lite kapacitet, och får skit när man betalar för överkapacitet. Han skapade ett verktyg för att “… To help understand the relationship of real estate, power, cooling, storage, network bandwidth and costs…”

geekdoctor.blogspot.com/2008/01/d…

Applicerbar på svenska förhållanden? Till nytta för någon?

/peter

Backstory: Under ett par år (minst…) har Jon Udell jagat yrkesverksamma bloggare i andra branscher (än IT). De är svåra att finna, än så länge är det nästan uteslutande kontors-nördar och tekniker som använder Internet som vi gör på denna lista - till att hjälpa varandra.

För ett par månader sedan gjorde Udell mig uppmärksam på geekdoktor, CIO på Harward Medical School, och igår pekade han på något som jag tror flera av er/oss kan ha nytta av, direkt, eller som modell för en försvenskad version.

Peter Nõu @dkmj