Dirty Business

Conceptual Trends and Current Topics

Kevin Kellys LifeStream är min favoritläsning. Idag (! när jag läser) skriver han om hur det är att ‘jobba’ i olika yrken. Jag har genom Jon Udells långvariga intresse letat liknande sajter länge. Fascinerande!

Peter Nõu @dkmj