1,000 True Fans

Kevin Kelly – The Technium

Artister har fans av olika kvalitet. Jonathan Coulton berättade i senaste Twit om hur hans konserter har en väldigt mycket “djupare” karaktär när han spelar i geek-städer jämfört när han

Peter Nõu @dkmj