Teldok2.0 - Arne Kaijser om Nätverksneutralitet i ett historiskt perspektiv

[blip.tv ?posts_id=891615&dest=29242]

Arne Kaijser är professor i teknikhistoria vid KTH, Stockholm, Sverige. Denna presentation gav han vid ett seminarium om Nätverksneutralitet vid KTH den 21 april.

Peter Nõu @dkmj