Experimentell immaterialrätt

Tekniken på internet

Toksnyggt. Innehålls- och presentationsmässigt. Dagsaktuellt.Står alla våra beslutsfattare stadigt på dessa grunder?

Peter Nõu @dkmj