Arkeologi: A tip of the ol' gimme hat to

Those were the days. Vilka minns Suck.com - like shooting fish in a barrel. Något av det bästa nätet någonsin producerat. Och de gav mig cred! Jubileum!

En av höjdpunkterna, The Net Giveth and the Net taketh Away, förutom det självklara formatet med smal text i enkelspalt mitt på sidan och små infernaliskt geniala illustrationer.

Peter Nõu @dkmj