Skriver på ny blog

Jag uppdateara sedan ett par dagar tillbaka en ny blog å föreningen Åkersberga trådgårdssällskaps vägnar.

ÅTSBloggen

Jag ser fram emot att få flera medlemmar som medskribenter på denna den andra. Parallellt med att vi skapar ett intranät för protkoll och annat historiskt internt material, samt en ‘bucket’ att hälla material i innan vi får tid och kraft att snygga till och prioritera för extern “publicering”. Fortfarande är det ju så att det kostar nästan ingenting att hälla in och men kostar skjortan att göra något presentablelt. Låt oss inte undlåta att hälla in och spara för framtiden bara för att vi inte idag har kraft eller förmåga att göra något så ‘snyggt’ vi skulle vilja.

/peter på lunchrast. Nya jobbet är www.vinnova.se, handläggare på enheten för it-användning och tjänster. ingen blog där än, tillstår inte statsförvaltningen. än. kanske. vi får se. jag skyndar långsamt och välövervägt i denna fråga, tillsammans med mina kollegor och de som bestämmer

Peter Nõu @dkmj