Valtech om Öppna data

Kollegan Peter Krantz på e-delegationen tipsade mig om denna dragning som överskådligt beskriver möjligheterna med öppna data. Tillväxt- och möjlighetsdimensionen är lätt att se. Rekommenderas till alla kollegor!

Kapa kostnader och öka spridningen

/peter

Update: Denna publicerades tidigare på en annan blogg, men där passade den inte längre. Och, ska noteras, jag jobbar alltså på Vinnova, men uttalar mig på intet sätt, i detta forum eller någon annan stans, för Vinnovas räkning. Om jag inte explicit säger så, dvs. Vilket jag nog inte kommer göra någonsin, då jag inte jobbar på V:s kommunikationsavdelning.

Peter Nõu @dkmj