Våra kollegor på Arbetsliv...

Vinnova stödjer bloggen Innovation Management. Idag på morgonen, den 4 maj, introducerar de en serie artiklar där de knyter samman praktik och teori. Karin Wall skriver: “IM Feature article is a clear connection between theory and best practice, i.e. how the knowledge, theory (method, strategy, etc.) have been applied and also how the knowledge presented in the article can be used by the reader”.

Den första artikeln handlar om ‘User Innovation in services’ - nästan precis vad jag bloggade om för en lite stund sedan. Se där! Läs!

/peter

Update: Denna publicerades tidigare på en annan blogg, men där passade den inte längre. Och, ska noteras, jag jobbar alltså på Vinnova, men uttalar mig på intet sätt, i detta forum eller någon annan stans, för Vinnovas räkning. Om jag inte explicit säger så, dvs. Vilket jag nog inte kommer göra någonsin, då jag inte jobbar på V:s kommunikationsavdelning.

Peter Nõu @dkmj