Offentlig innovationsupphandling, varför?

Statsapparaten, via offentlig utredningar, myndighetdarbete och samarbeten inom policynära organisationer, som IVA, pekar på Innovationsupphandling som ett viktigt verktyg att Erica innovativitet i det egna landets näringsliv. Idag på morgonen lär jag och mina kollegor oss det mesta av det bästa av expert-kollegan Nina.

Watch this space - I will be more involved in the Vinnova efforts in this field in the near future.

Peter Nõu @dkmj