Trafikregler Österskärsskolan, eller hur en annars sansad vuxen är på väg att ta saken i egna händer

Vi försöker gå eller cykla med vår son, till sin skola, Österskärsskolan. Men vi bilar fortfarande emellanåt, vår lilla sexåring som ännu inte är trafikmogen.

Många stora bilar är det som kör som om de ägde världen, parkerar i no parking zoner etc. Jag har varit på väg att börja fotografera deras registreringsskyltar och lägga ut dessa på en skäms-sida. Vad tror ni, behövs detta, eller räcker det med att rektorn skickar hembrev som nedan? jag avvaktar ytterligare en tid.

/p

“Det här är de trafikregler som gäller på skolan just nu:

• Slingan som finns är till för att föräldrar ska lämna/hämta sina barn. Här får man inte parkera!!!!

• Parkering får endast ske på parkeringsplatsen bakom skolan, vid fotbollsplanen. Man får inte långtidsparkera sin bil här över dagen!

• Man får inte stanna/parkera för att hämta/lämna elever utmed Tunavägen!!!

• Man får inte köra in på skolgården mellan kl:07.00-18.00!”

Peter Nõu @dkmj