Mer om trafikläget vid Österskärsskolan

Det kommer mer information om trafiksituationen kring skolan, och jag avvaktar med min skämsvägg, planerar att gå på vägföreningens möte och rösta rätt etc. Applåder till de som jobbar hårt i trafikgruppen. Har denna någon annan informationskanal än hembrev via lärarna? Är denna informaton (nedan) känslig på något sätt, att jag inte borde dela mig här (som jag nu faktiskt gör utan att fråga om lov)?

Allt gott, tills vi hörs igen, /Peter

“Info om trafikläget till Österskärsskolans föräldrar:

Cykelbana på gång - Hopp om ny avlämningsslinga - Enkelriktning i morgonruschen

Här är senaste nytt i cykelbanefrågan:

Tack alla föräldrar som deltog i mejlkampanjen för en cykelbana längs Tunavägen fram till Österskärsskolan i höstas! Vägföreningen fick ta emot 54 mejl och kallade sedan raskt till ett möte med oss i skolans trafikgrupp, rektor och representanter från kommunen.

Vi diskuterade en mängd lösningar. Frågan har ju fler dimensioner än den osäkra cykelmiljön: brist på p-platser, trängsel i slingan, föräldrar som i stället släpper av barn t ex på Stallstigen eller stannar på Tunavägen och gör trafikmiljön osäker. Därför diskuterades ett paket av åtgärder: · Breddning av trottoaren längs Tunavägen från trafikljusen fram till skolan för att få plats med en särskild cykelbana, avskild från biltrafiken. · Byggande av ännu en avlämningsslinga, vid Generalsvägen på Vägföreningens mark, för att avlasta trycket på skolslingan. · Enkelriktning av trafiken på Tunavägen mellan klockan 7 och 9, från Borgvägen fram till Österskärsvägen. Detta krävs för att en cykelbana ska få plats – och för att minska trafiktrycket på denna lilla sträcka. Denna lösning medför att man efter att ha lämnat vid slingan får svänga vänster och ta sig ut ur Österskär via Generalsvägen. (De boende vid Borgvägen kan dock fortsätta att köra som vanligt.) · Uppmaningar till föräldrar att i högre utsträckning låta barnen gå till skolan, arrangemang av ”vandrande skolbussar” o.d. (Detta var den lösning kommunen förespråkade eftersom man helst inte vill skjuta till några pengar.) Detta är förstås bra – men räcker inte som lösning.

Vägföreningen har gjort mätningar för att se om vi hade rätt i vårt påstående att vägsträckan är mycket trafikerad under lämningstider – och uppmätte som mest 103 bilpassager inom sju minuter!

Vägföreningens styrelse har nu planerat in byggande av en gång- och cykelbana, förhoppningsvis med byggstart i sommar! Kors i taket, efter alla dessa år. Detta dock under förutsättning att vägföreningens stämma godkänner förslag och budget. Föreningens stämma hålls den 13 april och alla som bor i Österskär kan komma och rösta!

Däremot har Vägföreningen inte fått några besked från vare sig kommunen eller Armada om de är villiga att delfinansiera. Vi har skickat påtryckningsbrev till ansvariga politiker och tjänstemän.

Skyltar om enkelriktning och påbjuden vänstersväng är beställda och kommer att sättas upp när tjälen gått ur marken.

Ny avlämningsslinga vid Generalsvägen var Vägföreningen först mycket positiv till och planerade byggstart till våren, men har nu börjat bli ”tveksamma till behovet”. Kanske behöver Vägföreningen mer upplysningar från föräldrar om att det finns ett behov? (Mejladressen är: info@osterskarsvagforening.se)

Vi återkommer med mer information så fort vi vet mer – eller om det visar sig att vi behöver mer lobbyhjälp från föräldrakollektivet!

Vänliga hälsningar

Helene Ahlberg, Christofer Poijes och Charlotte Rördam

Trafikgruppen, Österskärsskolans föräldraförening”

Peter Nõu @dkmj