my longest running link to the early Internet

TFTD - vet Du vad det står för? Kanske är det en förkortning för fler saker, men för mig står TFDT för Thought of the day, och är en mailinglista som jag följt sedan åtminstone mitten av nittiotalet. oavsett vad jag gjorde (rss, eller twitter eller g+ eller) så har jag aldrig avlutat prenumeration på denna lista som vad dag lyser upp min dag med någon kort sentense eller ett kort citat eller ordspråk. Dagens var:

* A doctor, an architect, and a computer scientist were arguing about whose profession was the oldest. In the course of their arguments, they got all the way back to the Garden of Eden, whereupon the doctor said, "The medical profession is clearly the oldest, because Eve was made from Adam's rib, as the story goes, and that was a simply incredible surgical feat." The architect did not agree. He said, "But if you look at the Garden itself, in the beginning there was chaos and void, and out of that, the Garden and the world were created. So God must have been an architect." The computer scientist, who had listened to all of this said, "Yes, but where do you think the chaos came from?"

prenumerera du också, släpp inte, ha något som är stabilt när allt annat rör på sig. hör av dig till listservern TFTD-L@TAMU.EDU

Peter Nõu @dkmj