ubiindex? Tech transfer is broken.

På konferens där ett ungt företag presenterar mätning av en liten “bransch”. vad de mäter hur de mäter känns lite arbiträrt, är det säkert inte men de lyckas inte övertyga om att de mäter ‘rätt sak’. Anders på Almi stärker min syn genom att berätta om hur de mäter internt, redan, på många, även andra, parametrar.

Allt som mognar och ska attrahera ‘pengar’ eller verka på en ‘marknad’ måste mätas på något sätt. I Sverige är det tyvärr så att lejonparten av alla inkubatorer är knutna till Universitet och högskolor, och entreprenörskap är inte och kommer aldrig att bli ett prioriterat styrkeoområde för dem. Och så etablerar vi ett index som bara mäter universitetsanknutna inkubatorer?

Alldeles ny på Vinnova för drygt fyra år sedan fick jag organisera för en kort delegationsresa till USA för att titta på ‘tech transfer’. Det var så det hette, det heter, det är därför som staten och min arbetsgivare och andra finansierat ‘igång’ dessa universitetsnslutna inkubatorer, åtminstone flera av de tidiga som sedan stod modell för de andra som inte ville vara utan.

Tech transfer is broken.

Tech transfer is broken.

Tech transfer is broken.

Så var det. Så är det. Generellt. Det går inte att göra, annat än i undantagsfall, entreprenörer av forskare. Det är fel modell. Det blir fel mätning. Vad det handlar om är att stötta entreprenörskap generellt och vidare öppna universitets och högskolors dörrar för de entreprenörer som vill komma in och ta forskning till marknaden. Omvänt.

Den bästa inkubatorn vi besökte i USA, utanför Austin, hade i snitt 9 företag utan universitetskoppling per var som kom från forskningen. Och inkubatorn lullade inte med billigare hyra eller säljträning eller juridikkurser eller… något av det svårt basala som alla företagare måste få till för att hitta och behålla sin första kund. Nej, detta var krav att företagen fixade själva. Själva affären. Själva företagandet. Det inkubatorn försökte hjälpa till med var att accelerera produktutveckling och kanske strategi och…

Inkubation, Acceleration. Gärna i närhet till universitet och högskolor så att entreprenörerna får fördelen av att vara forskningsnära både i sak och i kontakt med forskare som ofta kan befrukta entreprenören med nya synsätt, samtidigt som forskarna kan bli massivt stimulerade för sin forskning i mötet med entreprenörer.

Men inte mera ‘tech transfer’ för det fungerar så sällan att det, faktiskt, kostar mer än det smakar. är det inte precis så?

Flera talare på konferensen ger mig stöd för denna tes.

Shift på SRC är något sådant på spåret. Jag hade förmån att vara med som mentor under hösten, personligt engagemang utanför mitt arbete. Deras modell är värd att titta närmare på tror jag. Accelerator i anslutning till universitet, men utan ambition att göra entreprenör av forskarna, däremot med ambition att stärka entreprenörerna och deras unga företag med cutting edge forskning och perspektiv. Och så fler helt affärsinriktade inkubatorer, vore trevligt, men det har vi kanske inte kultur eller kapital för i Sverige som i USA.

Hur fel har jag (i mina snabba tankar här, eftersom de inte fick plats på twitter inom 140 tecken på #ubiindex. Dock Tack" till arrangören för en totalt sett spännande halvannan timme dock. Ser fram emot att titta på er djupare rapportering och kanske bli motbevisad om att ni mäter ‘fel’. Eller så är ni rent av beredda att bredda och engagera er i debatten om hur Sveriges framtid ser ut, hur vi måste foka på entreprenörskap på alla sätt, och inte låta det historiskt starka (universitet och stora företag) styra agendan alltför mycket.

Creandrums represenant fångade det mesta bästa. tack. varför sänkt bolagsskatt? exempelvis.

Peter Nõu @dkmj