Det är inte det som man tror blir jobbigt som blir jobbigt

För ett par år sedan.  

Peter Nõu @dkmj