Uppsala bästa cykelstaden, i år igen!

Uppsala har under de senaste åren arbetat systematiskt för att förbättra sig och hamnar i år endast två poäng från maxpoäng (90). Nybyggen, drift, underhåll och beteendepåverkansarbete kopplat till cykelfrämjande åtgärder samt ökade ekonomiska satsningar kan nämnas bland framgångsfaktorerna. — Read on www.uppsala.se/organisation-och-styrning/nyheter-och-pressmeddelanden/uppsala-basta-cykelstaden-i-ar-
Peter Nõu @dkmj