Inte så enkelt...

The Lesson of the Spoons [marginalrevolution.com/marginalr...](http://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2019/08/spoons-are-in-aisle-9.html)
Spadar ÄR mycket bättre än skedar. Spadar ger kanske något färre jobb men har ett stort mått av 'värdighet'. Kanaler grävdes på 'en gång i tiden' med spadar, och spadar, till skillnad från skedar, låter de som gräver stå upp.

Jag är så trött på falska analogier gör världen svart-vit, och eliminerar alla val vi kan göra, ur något falskt rationalitetsperspektiv.

Peter Nõu @dkmj